Inschrijving Judovereniging Chi-Do

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Betaling en incassomachtiging

  De contributie voor Judovereniging Chi-Do wordt voldaan via een half jaarlijkse automatische incasso.

  De contributie voor Judovereniging Chi-Do is exclusief het lidmaatschap van de JBN. Judovereniging Chi-Do, relatienummer D2SG92O, meldt al haar leden aan bij Judo Bond Nederland. Het JBN lidmaatschap is strikt persoonlijk en staat los van uw aansluiting bij Judovereniging Chi-Do. Het JBN lidmaatschap wordt apart betaald via een automatisch incasso.

  Door de zendknop te selecteren:
  - verklaart ondergetekende kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de bepalingen m.b.t. het lidmaatschap van Judovereniging Chi-Do (zie ook de lidmaatschapsvoorwaarden);
  - machtigt ondergetekende Judo Bond Nederland tot schriftelijke wederopzegging de contributie (en het eenmalige inschrijfgeld) van de JBN, jaarlijks van gemelde rekening af te schrijven. Bij beƫindiging van het lidmaatschap moet ondergetekende zelf de opzegging verzorgen bij de JBN. Judovereniging Chi-Do is hier niet voor verantwoordelijk.