L

Ledenvergadering: De algemene ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats aan het einde van het seizoen. De uitnodiging wordt bekend gemaakt via de website. Lotto: Het is mogelijk om mee te doen aan de abonneelotto. Hierdoor ondersteunt U onze judovereniging. Voorwaarde is dat het verenigingsnummer op het opgavenformulier staat vermeld. Formulieren liggen in de dojo of […]

Meer lezen
K

Kata-training: De regionale kata-training is bedoeld om de judo-techniek te verbeteren en de judoka’s voor te bereiden op een Dan-graad examen. Deze training vindt om de twee weken plaats op zondagochtend, 10.00 – 12.00 uur in de dojo van judovereniging Bakeru. Je vindt deze dojo hier: Oude Brink 12a9751 RM Haren050-5346649 Kuiper bokaal: Sinds 1986 […]

Meer lezen
J

Jeugdsportfonds Er zijn kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die graag willen sporten, maar waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk dan eens Jeugdsportfonds. Zij zorgen ervoor dat deze kinderen lid worden van een sportvereniging. Onder bepaalde voorwaarden betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar […]

Meer lezen
I

Inschrijfgeld: Bij inschrijving als lid van Chi-Do is eenmalig € 10,00 inschrijfgeld (incl. embleem) verschuldigd.

Meer lezen
G

Gewichtsklassen (in kg): Jongens / heren:   -8 jaar:    -18    -21    -24    -27    -30      -34     -38 -10 jaar:    -21    -24    -27    -30    -34      -38     -42 -12 jaar:    -24    -27    -30    -34    -38      -42     -46      -50    +50 -15 jaar:    -34    -38    -42    -46    -50      -55     -60      -66    +66 -17 jaar:    -46    -50    -55    -60    -66      -73     […]

Meer lezen
F

Foto’s: Van veel evenementen en activiteiten zijn reeds foto’s beschikbaar. Bijvoorbeeld van: Graduaties Chi-Do nieuwjaarstoernooien Training senioren Training kinderen woensdaggroep Noordenveld toernooien Demonstratie dames zelfverdediging Graduatie Zuidland tot 7e Dan Diverse examens 1e en 3e Dan Bouw en opening dojo Historische foto’s Zie voor meer informatie de fotopagina van deze website.

Meer lezen
E

Emblemen: Het oranje-blauwe embleem van Chi-Do voor het judopak is verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Het embleem kost € 7,50. Bij de wedstrijden ben je met een embleem op je rug makkelijker te herkennen voor de begeleiders.   Ereleden: Vanwege buitengewone diensten voor de vereniging zijn als erelid van Chi-Do benoemd: Danny de Vries (1986) Ton […]

Meer lezen
D

Dan graad: Na de bruine band (= 1e kyu) is het mogelijk om een Dan-graad (zwarte band) te halen. Zeker 5 leden van Chi-Do hebben de eerste Dan-graad in bezit. Daarnaast zijn er nog 2 hoger gegradueerde leden met een 3e Dan. Om deel te kunnen nemen aan een examen voor de eerste Dan dient […]

Meer lezen
C

Chi-Do: Chi-Do betekent: Leer de weg kennen.   Contributie Chi-Do: Per half jaar in het seizoen 2017 – 2018 (augustus t/m juli): kinderen 5 jaar                      € 55,00 kinderen 6 – 10 jaar               € 68,00 kinderen 11 – 17 jaar             € 71,00 senioren                                € 81,00 deelname aan extra (dinsdag)training kost € 31,00 per halfjaar extra. dames zelfverdediging           […]

Meer lezen