Ledenadministratie
Neem contact op met Ton van Zeijst (06-53892780) voor aanmelding, wijziging of opzegging van het lidmaatschap.

Financieel
IBAN Bankrekeningnummer: NL38RABO0355842416  t.n.v. Judovereniging Chi-Do

Postadres:
Judovereniging Chi-Do
Leeksterweg 9
9301 AL  Roden

Bestuur

Voorzitter: Ton van Zeijst

Secretaris: Arnold de Jong

Wedstrijdcoördinator: René Bultje

Penningmeester: Willem ter Veld

Verhuur Dojo
Neem contact op met Ton van Zeijst (06-53892780) voor vragen en/of de mogelijkheden ten aanzien van de huur van de Dojo.

Activiteitencommissie: 
Periodiek organiseert judevereniging Chi-Do activiteiten voor haar leden (BBQ’s, Discoavonden, etc.) U kunt hen bereiken via activiteiten@chi-do.nl

Webmaster:

Voor vragen over de website kunt u terecht bij René Bultje.