–         Tarieven

Contributie Chi-Do:

Per half jaar in het seizoen 2017 – 2018 (augustus t/m juli):

1.               kinderen 5 jaar                      € 55,00

2.               kinderen 6 – 10 jaar               € 68,00

3.               kinderen 11 – 17 jaar             € 71,00

4.               senioren                                € 81,00

5.               deelname aan extra (dinsdag)training kost € 31,00 per halfjaar extra.

6.               dames zelfverdediging           gelijk aan judocontributie

Bij 3 leden of meer leden uit een gezin betaalt u € 6,00 per lid minder contributie.

Het lidmaatschap geldt voor het hele seizoen en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Indien u later lid wordt, betaalt u naar rato.

Bij aanmelding wordt eenmalig € 10,00 inschrijfkosten (incl. embleem) berekend. Het is gebruikelijk de contributie te voldoen via automatische incasso. Indien u via een acceptgiro wilt betalen wordt er – vanwege de hogere bankkosten – € 1,00 per acceptgiro per keer extra in rekening gebracht.

Tip!
Er zijn kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die graag willen sporten, maar waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk dan eens Jeugdsportfonds. Zij zorgen ervoor dat deze kinderen lid worden van een sportvereniging. Onder bepaalde voorwaarden betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind aan de vereniging. Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 

Judo Bond Nederland (JBN):

Ook voor het lidmaatschap van de JBN is contributie verschuldigd. Voor meer informatie hierover en de actuele contributiebedragen kunt u kijken op de website van de JBN.

Contributies JBN

–         Aanmelden

Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Judovereniging Chi-Do. Met dit combinatie-inschrijfformulier meldt u zich tevens aan als lid van de JBN. Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd bij de trainer of gestuurd worden naar het secretariaat van judovereniging Chi-Do

–         Afmelden

Het lidmaatschap van Judovereniging Chi-Do wordt zonder tegenbericht, stilzwijgend verlengd met een termijn van een jaar. Door inlevering van een volledig ingevuld opzeggingsformulier kunt u het lidmaatschap opzeggen. U dient schriftelijk op te zeggen voor 15 juni bij het secretariaat. Een te late opzegging wordt geregistreerd als afmelding per de eerstvolgende termijn. U bent in deze periode contributie verschuldigd. Judovereniging Chi-Do behoudt het recht om een lidmaatschap te allen tijde en per direct op te zeggen.

–         Afmelden JBN

Het beleid van Judovereniging Chi-Do verklaart dat alle beoefenaars van judo lid moeten zijn bij de JBN. Judovereniging Chi-Do verzorgt de aanmelding. De afmelding moet door uzelf worden gedaan. Dit laatste dient schriftelijk of via de website van de JBN te gebeuren.

–         Voorwaarden

Lidmaatschap

Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Judovereniging Chi-Do. Judovereniging Chi-Do staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40047988 en is aangesloten bij Judo Bond Nederland onder relatienummer D2SG92O. Het lidmaatschap is altijd voor een volledig seizoen. Het seizoen loopt van augustus t/m juli.

Betaling

In het eerste seizoen van het lidmaatschap bent u alleen de resterende periode van het seizoen contributie verschuldigd. Betaling van de contributie geschiedt bij voorkeur door middel van het automatische incasso per half jaar. Handmatig overboeken is ook een optie. Hiervoor krijgt u een nota. Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de nota dient het bedrag te zijn bijgeschreven op rekeningnummer 355842416, ten name van Judovereniging Chi-Do, gevestigd te Roden. Indien u via handmatige overboeking wilt betalen wordt € 1,00 per nota per keer in rekening gebracht. Bij achterstallige betaling wordt per maand dat de contributie te laat is ontvangen, € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien het automatische incasso geweigerd wordt, en Judovereniging Chi-Do u hiervoor een herinnering moet versturen, wordt € 2,50 administratiekosten per keer in rekening gebracht. Na drie geblokkeerde incassopogingen wordt de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct contant of per reguliere overboeking te voldoen.

Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig € 10,00 aan inschrijfgeld (incl. embleem)in rekening gebracht. Judovereniging Chi-Do heeft het recht om jaarlijks de contributie aan te passen. De tarieven worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de judo- en zelfverdediginglessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. Judovereniging Chi-Do is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *