Wedstrijdpunten:

YUKO (5 punten)

Je krijgt een yuko, als je je tegenstander:

1. op de zij werpt
2. 10 t/m 14 seconden in een houdgreep houdt

Je kunt oneindig veel yuko’s krijgen.

WAZA-ARI (7 punten)

Je krijgt een waza-ari, als je je tegenstander:

1. grotendeels op de rug gooit
2. 15 t/m 19 seconden in een houdgreep houdt

Je kunt slechts twee waza-ari’s tijdens één wedstrijd krijgen. Twee wazaari’s geldt als een ippon en dan heb je de wedstrijd gewonnen.

IPPON (10 punten)

Een ippon is het hoogste wat je kunt halen in een wedstrijd. Je krijg een ippon, als je je tegenstander:

1. technisch helemaal goed werpt
2. 20 seconden in een houdgreep houdt
3. of als je tegenstander afklopt

Zodra een van beide tegenstanders een ippon krijgt, is de wedstrijd beëindigd.

Wedstrijdregels:

De belangrijkste wedstrijdregels zijn:

  • HAJIME: de wedstrijd begint of wordt hervat
  • MATTÉ: de wedstrijd wordt stopgezet
  • SORE-MADE: de wedstrijdtijd is verstreken of judoka heeft ippon gescoord.
  • OSEA-KOMI, TOKETA (houdgreep): De scheidsrechter geeft zowel het begin als het einde van een houdgreep aan met een gebaar en een uitroep, respectievelijk osea-komi en toketa.
  • SHIDO: straf. De tegenstander krijgt vanaf de 2e shido een extra score.
  • HANSOKU-MAKE: Ippon ten gevolge van 4e shido.

Na het einde vraagt de scheidsrechter aan de tijdwaarnemer achter de wedstrijdtafel hoeveel seconden de houdgreep geduurd heeft om het aantal punten te kunnen vaststellen.

Als de wedstrijd niet met ippon beslist is, wordt achtereenvolgens gekeken naar het aantal waza-ari enyuko’s . De hoogste score van de winnaar telt. Heeft deze bijvoorbeeld 1 waza-ari en 2 yuko’s, dan heeft hij/zij 7 punten. De eventuele punten van de verliezer worden niet op het wedstrijdformulier vermeld. Bij een gelijke stand bepaalt de scheidsrechter wie de winnaar is, welke dan 1 punt krijgt. Of er wordt tijdens een verlenging doorgevochten tot het winnend punt is gescoord. Bij gelijke eindstand geldt het onderlinge resultaat.

Wedstrijdtafel:

Tijdens de wedstrijd kun je punten scoren. Deze punten worden bijgehouden door de juryleden die achter de wedstrijdtafel zitten. Hier wordt ook de maximale wedstrijdtijd van 2 minuten (tot 12 jaar) of 3 minuten (vanaf 12 jaar) en de tijd van een houdgreep in de gaten gehouden. Als de maximale tijd voor de wedstrijd of een houdgreep verstreken is, wordt dit aangegeven door het op de mat werpen van een rode pittenzak.

Gerelateerde Artikelen

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *