Hieronder vindt u de Chi-Do ABC

A

Adres:
Dojo Chi-Do
Nijlandspark 15
9301 BZ  RODEN

B

Aansprakelijkheid: Deelname aan de judo- en zelfverdediginglessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. Judovereniging Chi-Do is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Banden:
De judobanden hebben de volgende kleuren: 

 • Witte band
 • Gele band
 • Oranje band
 • Groene band
 • Blauwe band
 • Bruine band
 • Zwarte band (Dan 1 t/m 10)

C

Chi-Do:
Chi-Do betekent: Leer de weg kennen.

Contributie Chi-Do:
Per half jaar in het seizoen 2017 – 2018 (augustus t/m juli):

 1. kinderen 5 jaar                      € 55,00
 2. kinderen 6 – 10 jaar               € 68,00
 3. kinderen 11 – 17 jaar             € 71,00
 4. senioren                                € 81,00
 5. deelname aan extra (dinsdag)training kost € 31,00 per halfjaar extra.
 6. dames zelfverdediging           gelijk aan judocontributie

Bij 3 leden of meer leden uit een gezin betaalt u € 6,00 per lid minder contributie.

Het lidmaatschap geldt voor het hele seizoen en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Indien u later lid wordt, betaalt u naar rato.

Bij aanmelding wordt eenmalig € 10,00 inschrijfkosten (incl. embleem) berekend. Het is gebruikelijk de contributie te voldoen via automatische incasso. Indien u via een acceptgiro wilt betalen wordt er – vanwege de hogere bankkosten – € 1,00 per acceptgiro per keer extra in rekening gebracht.

Contributie Judo Bond Nederland (JBN):
Ook voor het lidmaatschap van de JBN is contributie verschuldigd. Voor meer informatie hierover en de actuele contributiebedragen kunt u kijken op de website van de JBN. Contributies JBN

D

Dan graad:

Na de bruine band (= 1e kyu) is het mogelijk om een Dan-graad (zwarte band) te halen. Zeker 5 leden van Chi-Do hebben de eerste Dan-graad in bezit. Daarnaast zijn er nog 2 hoger gegradueerde leden met een 3e Dan.

Om deel te kunnen nemen aan een examen voor de eerste Dan dient de kandidaat voorafgaand aan het examen ten minste drie jaar onafgebroken lid te zijn van de JBN.

Het DAN examen bestaat uit een technisch en een competitie deel. Het technische deel is verplicht. Tijdens speciaal daarvoor aangewezen wedstrijden kan men voor het competitiedeel dangraadpunten verzamelen. Iedere gewonnen wedstrijd levert punten op, b.v. winnen met ippon 10 punten en winnen met yuko 5 punten. Bij het behalen van 100 wedstrijdpunten heeft men bij het technisch examen vrijstelling voor:

 1. Nage-No-Kata bij 1e Dan examen
 2. Nage-No-Kata alleen de 4e en 5e serie bij 2e Dan examen
 3. Katame-No-Kata bij 3e Dan examen

Leeftijden en wachttijden:Dan    Minimale leeftijd bij    Minimale wachttijd
           techniek examen       voor het examen
1e        15 jaar                       1 jaar bruine band
2e        17 jaar                       1 jaar eerste Dan
3e        20 jaar                       2 jaar tweede Dan
4e        24 jaar                       3 jaar derde Dan
5e        29 jaar                       4 jaar vierde Dan

Aanvraagformulieren voor een Dan-examen (algemeen en technisch) zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

Het algemene formulier zal resulteren in de toezending van een ‘oranje kaart’. Deze kaart moet getoond worden bij wedstrijden waar dangraadpunten behaald kunnen worden. De oranje kaart is twee jaar geldig en men heeft recht op 2 maal een herexamen.De examenkosten bedragen voor de 1e t/m 3e Dan ongeveer  € 35,00. Elk vervolgexamen kost ongeveer € 15,00 (maximaal 2x).

Dojo:

De dojo is de oefenruimte van de judovereniging. Het gebouw is eigendom van Chi-Do. De zaalruimte wordt verhuurd aan andere organisaties zoals gymnastiek voor ouderen, fysiotherapie, weerbaarheidstraining en kickboxen.Adres: Nijlandspark 15, 9301 BZ  Roden
Postadres: secretariaat van Chi-Do       (zie: Contact)

E

Emblemen:

Het oranje-blauwe embleem van Chi-Do voor het judopak is verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Het embleem kost € 7,50.

Bij de wedstrijden ben je met een embleem op je rug makkelijker te herkennen voor de begeleiders.

Ereleden:

Vanwege buitengewone diensten voor de vereniging zijn als erelid van Chi-Do benoemd:

 • Danny de Vries (1986)
 • Ton van Zeijst (2004)
 • Wubbo Zuidland (2006)
 • Herman de Jong (2014)
 • Johan de Groot (2014)

Op de foto van links naar rechts; Danny de Vries, Johan de Groot, Wubbo Zuidland, Ton van Zeijst en Herman de Jong.

G

Gewichtsklassen (in kg):

Jongens / heren:

  -8 jaar:    -18    -21    -24    -27    -30      -34     -38

-10 jaar:    -21    -24    -27    -30    -34      -38     -42

-12 jaar:    -24    -27    -30    -34    -38      -42     -46      -50    +50

-15 jaar:    -34    -38    -42    -46    -50      -55     -60      -66    +66

-17 jaar:    -46    -50    -55    -60    -66      -73     -81      -90    +90

-20 jaar:    -55    -60    -66    -73    -81      -90   -100   +100

senioren    -60    -66    -73    -81    -90    -100  +100

Meisjes / dames:

  -8 jaar:    -18    -20    -22    -25    -28      -32     -36

-10 jaar:    -20    -22    -25    -28    -32      -36     -40

-12 jaar:    -22    -25    -28    -32    -36      -40     -44      -48    +48

-15 jaar:    -33    -36    -40    -44    -48      -52     -57      -63    +63

-17 jaar:    -40    -44    -48    -52    -57      -63     -70     +70

-20 jaar:    -48    -52    -57    -63    -70      -78    +78

senioren    -48    -52    -57    -63    -70     -78    +78

Dit zijn de meest gehanteerde indelingen. Toernooiorganisaties willen nog wel eens van deze indeling afwijken. Zij bepalen de gewichtsklassen aan de hand van de inschrijvingen.

Het is bij de inschrijving belangrijk om het juiste gewicht op te geven. Als de wedstrijdkaarten zijn uitgedeeld is het de bedoeling dat iedere judoka controleert of zijn/haar gewicht goed vermeld is. Als het gewicht niet klopt, dus als je zwaarder bent dan de bovengrens of veel lichter dan de ondergrens, moet je op de aangegeven tijd bellen met het vermelde telefoonnummer. Je kunt dan vragen ingedeeld te worden in een poule die wel past bij je gewicht.

Dit is belangrijk omdat je niet mee mag doen met de wedstrijden als bij de weging op het toernooi blijkt dat je gewicht niet klopt. Het is mogelijk dat je door het ompoulen op een andere tijd moet komen. Geef dit dan wel door als je met iemand samen zou rijden.

Graduaties:

Twee keer per jaar vinden er graduaties plaats. Tijdens de graduaties laten de judoka’s zien wat zij de afgelopen periode hebben geleerd. Door gediplomeerde leraren worden de verrichtingen beoordeeld. Dit wordt gedaan op basis van deze examenrichtlijnen. Ton van Zeijst (3e Dan) en Herman de Jong (3e Dan) beoordelen de trainingsgroepen van woensdag en donderdag

Indien voldoende is gepresteerd wordt dit beloond met opwaardering van de kleur slip of eventueel een hogere band met bijbehorend diploma.

De judoka draagt altijd de laatst behaalde kleur band met de laatst behaalde kleur slip. Wijzigingen van kleur band worden door de vereniging doorgegeven aan de JBN. Na een maand ontvangen de judoka’s het officiële diploma.

Groepsindeling:

Afhankelijk van het aantal leden, leeftijd, ervaring en kleur band is er een globale groepsindeling:

 1. groep 1: witte band, 5 – 7 jaar
 2. groep 2: witte of gele band, 8 – 9 jaar
 3. groep 3: oranje of groene band, 10 – 13 jaar
 4. groep 4: blauwe of bruine band, 13 – 16 jaar

Groeten:

Aan het begin en het einde van de training groeten de judoka’s.

Daarbij spreekt de hoogst gegradueerde judoka de woorden

Zazen, Sensei, Ni ree (rechtop zitten, Meester, gegroet).

Grote Clubactie:Ieder jaar in september verkopen de judoka’s loten voor de Grote Clubactie. Een belangrijk deel van de opbrengst is voor de clubkas.

I

Inschrijfgeld:

Bij inschrijving als lid van Chi-Do is eenmalig € 10,00 inschrijfgeld (incl. embleem) verschuldigd.

J

Jeugdsportfonds

Er zijn kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die graag willen sporten, maar waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk dan eens Jeugdsportfonds. Zij zorgen ervoor dat deze kinderen lid worden van een sportvereniging. Onder bepaalde voorwaarden betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en vergoeden de sportspullen tot een maximum van € 225 per jaar per kind aan de vereniging. Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdsportfonds.

Judo:
Judo is ongeveer honderd jaar geleden ontstaan in Japan. Jigoro Kano heeft judo bedacht. Toen hij twintig was deed hij aan jiu-jitsu, een Japanse vechtsport die al bestond voordat judo was uitgevonden. Jigoro Kano vond jiu-jitsu niet effectief genoeg. Hij dacht dat je iemand anders gemakkelijker (metminder kracht) moest kunnen overwinnen.

Al snel werd judo in Japan populair, dus ging Jigoro Kano naar Europa om ook daar judo te promoten. In de beginjaren wonnen vooral de Japanners veel wedstrijden. In de jaren zestig gebeurde iets belangrijks De Nederlander Anton Geesink was een van de eersten die op een wereldkampioenschap tegen een Japanner een overwinning behaalde. Nadat Anton Geesink had gewonnen werd judo ook in Nederland populair.

In Frankrijk is judo nog bekender. Op Franse basisscholen is judo zelfs een verplicht vak. Nederland is niet alleen goed in voetbal en schaatsen, maar ook in judo. Een van de beste verenigingen in Nederland is Kenamju. Zij zijn Europees kampioen geworden. Nederland heeft vier olympische kampioenen: Anton Geesink (1964), Wim Ruska (1972), Angelique Seriese (1988) en Mark Huizinga (2000). In 2010 werd Kim Polling Europees- en Wereldkampioen bij de jeugd – 20 jaar. Zij is 2 x Nederlands Kampioen bij de senioren en 3 x Europees Kampioen (2013, 2014 en 2015). Kim is haar judocarriere begonnen bij Chi-Do.


Judopakken:
Je kunt bij de trainer of de voorzitter een judopak bestellen, maar je mag natuurlijk ook zelf je eigen judopak kopen. Afhankelijk van de maat en het merk, kost een pak bij Chi-Do tussen € 35,00 en € 70,00.

K

Kata-training:

De regionale kata-training is bedoeld om de judo-techniek te verbeteren en de judoka’s voor te bereiden op een Dan-graad examen. Deze training vindt om de twee weken plaats op zondagochtend, 10.00 – 12.00 uur in de dojo van judovereniging Bakeru. Je vindt deze dojo hier:

Oude Brink 12a
9751 RM Haren
050-5346649

Kuiper bokaal:

Sinds 1986 kent Chi-Do de “Kuiper Bokaal”. Deze wisselbeker is genoemd naar een oud-trainer van Chi-Do, de heer Harry Kuiper, die in de jaren 80 de vaste trainer was van de vereniging en veel voor Chi-Do heeft betekend.

Bij zijn afscheid van de vereniging schonk Harry Kuiper deze bokaal aan Chi-Do. Sinds 2014 hebben we de “Kuiper Bokaal II”. De eerste bokaal staat vol met namen. Daarom schonk de heer Kuiper tijdens het 50 jarig jubileum van Chi-Do een nieuwe bokaal.

De Kuiper bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan een lid van Chi-Do die in positieve zin is opgevallen binnen de vereniging. Dit kan zijn op velerlei gebied, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, meehelpen bij trainingen, coaching tijdens wedstrijden, deelname aan wedstrijden, opleiding volgen voor scheidsrechter of trainer et cetera.

De winnaars van de wisselbokaal zijn:

 • 1986    Danny de Vries
 • 1987    Dannie Overwijk
 • 1988    Patricia Dreise
 • 1990    Deepak Buurman
 • 1991    Jethro Slagter
 • 1994    Sietske Nijmeijer
 • 1995    Marianne Kruize
 • 1996    Luuk Heuker & Arnold v.d. Ven
 • 2000    Jos Smeets
 • 2001    Roshni van Zeijst
 • 2002    Kim Polling
 • 2004    Martijn Spijk
 • 2006    Lourens de Groot & Hans Stroetinga
 • 2007    Gijs Nannenberg
 • 2008    Niels Bosma
 • 2010    Gijs de Jong
 • 2011    Leon van der Veen
 • 2012    Nieck Ploeger
 • 2013    Nienke Prins
 • 2014    Jessie van Breukelen
 • 2015    Maurice Kuiper & Rick Veldkamp
 • 2016    Renzo Hilverts
 • 2017    Mirte Deelstra
 • 2018    Guido van der Let 

Op de foto Harry Kuiper met enkele oud winnaars van de Kuiper bokaal. De foto is gemaakt tijdens de viering van het 50 jarig jubileum van de vereniging in 2014. V.l.n.r. Nienke Prins (2013), Niels Bosma (2008), Gijs de Jong (2010), Hans Stroetinga (2006), Harry Kuiper, Lourens de Groot (2006), Kim Polling (2002), Roshni van Zeijst (2001) en Danny de Vries (1986).

L

Ledenvergadering:

De algemene ledenvergadering vindt eenmaal per jaar plaats aan het einde van het seizoen. De uitnodiging wordt bekend gemaakt via de website.

Lotto:

Het is mogelijk om mee te doen aan de abonneelotto. Hierdoor ondersteunt U onze judovereniging. Voorwaarde is dat het verenigingsnummer op het opgavenformulier staat vermeld. Formulieren liggen in de dojo of zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Het verenigingsnummer is 63831017.


M

Matadeur:

Steun judovereniging Chi-Do. Adopteer een stukje van de nieuwe tatami en wordt daardoor matadeur. Kies een mat en doneer € 10,00 per jaar op rekeningnummer 355842416. U krijgt eeuwige roem door vermelding van uw naam. U kunt zich ook opgeven door een email te sturen naar info@chi-do.nl

P

Paspoort:

Het judopaspoort is het bewijs van lidmaatschap van de Judo Bond Nederland. Bij de meeste toernooien is het verplicht om het paspoort te tonen. In het paspoort worden de graduaties en de wedstrijdresultaten bijgehouden.

Het paspoort kan verkregen worden door het direct aan te schaffen tijdens het JBN opstaptoernooi in de regio. De kosten zijn ± € 10,00. Dit toernooi is bedoeld voor beginnende judoka’s (witte en gele band) en wordt in het najaar georganiseerd.

Het kan ook verkregen worden na betaling van de contributie van de JBN.

R

Relatiecode

De relatiecode van judovereniging Chi-Do bij de JBN is D2SG92O. De code staat onder andere vermeld op de Nationale Sportpas (= betaalbewijs) van de JBN.

S

Schoenen:

In de dojo worden geen schoenen gedragen. In de dojo mogen wel slippers aan, maar niet op de mat. Bij de entree zijn schoenenkasten geplaatst waar het schoeisel kan worden opgeborgen.

Sieraden:

Tijdens trainingen en wedstrijden is het verboden om sieraden (ook piercings) te dragen.


Slip:

Aan de judoband wordt de kleur slip gedragen die behaald is bij de graduaties. De kleur van de slip is altijd hoger dan de kleur van de band. Als de bruine kleur slip is behaald, kan bij de volgende graduatie een nieuwe kleur band worden toegekend.

Sponsoring

Chi-Do kent ruime mogelijkheden voor sponsoring. Hierbij valt te denken aan het bevorderen van naamsbekendheid via vermelding van uw logo met link op de website of op een spandoek in de dojo. Ook kunt u uw naam verbinden aan toernooien die door Chi-Do worden georganiseerd. Chi-Do ziet sponsoring als een mogelijkheid om goede relaties te onderhouden met leden en bedrijven, waarbij voor alle partijen een win-win situatie ontstaat. Neem contact op met het secretariaatof de penningmeester om de mogelijkheden te bespreken.

T

Toernooien:

Het bestuur van judovereniging Chi-Do selecteert de toernooien waaraan de judoka’s kunnen deelnemen. Bij deze toernooien zal zoveel mogelijk worden getracht  namens Chi-Do een begeleideraanwezig te laten zijn. Dat is een trainer, bestuurslid of vrijwilliger.

Ongeveer 2 – 3 maanden voor het toernooi kan men zich opgeven voor het toernooi door middel van de aanmeldingsbriefjes. Deze worden tijdens de training uitgereikt. Extra aanmeldingsbriefjes liggen in de kantine van de Dojo. Na uitreiking hebben de judoka’s 2 weken de tijd om de briefjes met het verschuldigde inschrijfgeld in te leveren. Het aanmeldingsbriefje + inschrijfgeld kan in een gesloten envelop in de brievenbus in de kantine van de dojo worden gedaan.
 

De wedstrijdcoördinator verzorgt daarna de inschrijving en de betaling aan de toernooiorganisatie. Indien bij het aanmeldingsbriefje geen geld is ontvangen wordt de judoka niet ingeschreven voor het toernooi.

Na inschrijving ontvangt de wedstrijdcoördinator de wedstrijdbriefjes van de toernooiorganisatie. Deze worden, met een vervoersschema, 1 – 2 weken voor aanvang van het toernooi uitgereikt aan de judoka’s. Indien de judoka verkeerd is ingedeeld, b.v. vanwege een verkeerd gewicht, kan enkele dagen voor de wedstrijd nog worden omgepould. De judoka kan dan zelf bellen naar het op het wedstrijdbriefje vermelde nummer.

Indien op een andere tijd wordt ingedeeld graag doorgeven aan de wedstrijdcoördinator en meerijdende judoka’s.
 

Chi-Do heeft geen invloed op de indeling van de wedstrijdtijden van de judoka’s tijdens de toernooien.

Indien judoka’s op dezelfde tijd judoën zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk samen te rijden. Dit houdt de kosten laag en versterkt het teamgevoel. Het uitgangsprincipe is echter dat iedere judoka of ouder/verzorger zelf verantwoordelijk is om op tijd bij de wedstrijd aanwezig te zijn. Dit kan van belang zijn als er op een bepaald tijdstip maar een judoka van de vereniging is ingedeeld voor een wedstrijd en deze judoka heeft opgegeven dat hij of zij niet zelf voor vervoer kan zorgen. In die gevallen zal de judoka alsnog zelf voor vervoer moeten zorgen.

Het wedstrijdbriefje en het judopaspoort + nationale sportpas moeten worden meegenomen naar het toernooi. Neem daarnaast ook de verzekeringsgegevens mee die nodig zijn voor de dokterstelefoon bij eventuele blessures. Bij de weging voorafgaand aan de wedstrijden wordt het gewicht van de judoka gecontroleerd. Als dit niet klopt met hetgeen vermeld op het wedstrijdbriefje, volgt uitsluiting van het toernooi.

Trainers:

 • Julian Baas
 • Richard Bel (2e dan)
 • Herman de Jong (3e dan)
 • Ton van Zeijst (3e dan)

V

Vakantie:

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen.

Veiligheidsregels:

Tijdens de trainingen en de wedstrijden mogen geen sieraden of piercings worden gedragen. Ook dienen de nagels van vingers en tenen kort geknipt te zijn. Dit alles is om te voorkomen dat  je een tegenstander verwondt.

Verhuur:

De dojo is de oefenruimte van de judovereniging. Het gebouw is eigendom van Chi-Do. De zaalruimte wordt verhuurd aan andere organisaties zoals gymnastiek voor ouderen, fysiotherapie, weerbaarheidstraining en kickboxen. Er zijn nog mogelijkheden voor verhuur. Adres: Nijlandspark 15, 9301 BZ  Roden
Postadres: secretariaat van Chi-Do     Contact: info@chi-do.nl

Verwurgingen:

Verwurgingen en sutemi’s zijn pas toegestaan vanaf het jaar dat je 12 jaar wordt. Armklemmen zijn pas toegestaan vanaf 17 jaar.

Z

Zelfverdediging voor dames:

Op dinsdagavond wordt training zelfverdediging voor vrouwen gegeven. Deze wordt gegeven door Herman de Jong.

Doel is tijdens deze bijeenkomsten dames weerbaarder te maken. Voor een overzicht van de kosten zie contributies.