Ledenadministratie
Neem contact op met Ton van Zeijst (06-53892780) voor aanmelding, wijziging of opzegging van het lidmaatschap.

Financieel
IBAN Bankrekeningnummer: NL38RABO0355842416  t.n.v. Judovereniging Chi-Do

Postadres:
Judovereniging Chi-Do
Leeksterweg 9
9301 AL  Roden

Bestuur

Voorzitter Ton van Zeijst voorzitter@chi-do.nl
Secretaris René Bultje info@chi-do.nl
Wedstrijdsecretaris René Bultje wedstrijden@chi-do.nl
Penningmeester Willem ter Veld info@chi-do.nl
Algemeen lid Hanke Hartstra activiteiten@chi-do.nl
Algemeen lid Arnold de Jong activiteiten@chi-do.nl

Verhuur Dojo
Neem contact op met Ton van Zeijst (06-53892780) voor vragen en/of de mogelijkheden ten aanzien van de huur van de Dojo.

Activiteitencommissie: 
Periodiek organiseert judevereniging Chi-Do activiteiten voor haar leden (BBQ’s, Discoavonden, etc.) De activiteitencommissie bestaat uit: Hanke Hartstra en Arnold de Jong. U kunt hen bereiken via activiteiten@chi-do.nl

Webmaster:

Voor vragen over de website kunt u terecht bij René Bultje.